Vapaaehtoiset valokuvaavat nyky-Vantaata

Vantaan kaupunginmuseon kuva-arkisto on aloittanut yhteistyön vapaaehtoisten kaupunkikuvaajien kanssa. Idean saimme siitä, että Helsingin ja Espoon kaupunginmuseoissa oli hyviä kokemuksia vastaavanlaisesta toiminnasta. Meillekin haluttiin oma porukka tallentamaan muuttuvaa kotikaupunkia naapureiden Kuvaussakin ja KuvaKamujen tapaan.

Vantaan muutoksen tallentaminen

Muuttuvan kaupunkikuvan dokumentointi on tärkeä osa museon kuva-arkiston kokoelmatyötä. Kasvavaa ja samalla osittain myös katoavaa Vantaata on valokuvattu 1980-luvulta eli museon perustamisesta lähtien, ja työ jatkuu edelleen.

Kuvat kaupungista karttuvat myös lahjoituksina. Monet lahjoitetuista kuvista ovat aktiivisten harrastajakuvaajien ottamia. Digikuva-ajan kuva-aineistoja museolle on lahjoitettu toistaiseksi vähän. Siksi meitä mietityttää, mitä valokuvia tästä ajasta lopulta tallentuu tuleville sukupolville.

Eero Kukkonen on kuvannut Tikkurilankosken muutosta vuodesta 2019 alkaen. Kevään 2021 kuvassa näkyy osittain purettu kivipato.
Kuva: Eero Kukkonen, Vantaan kaupunginmuseo.

Päätimme etsiä vapaaehtoisia kaupunkikuvaajia. Ihmisiä, jotka haluavat kuvata nyky-Vantaata ja muuttuvaa kaupunkiamme sekä samalla kartuttaa yhteistä vantaalaista kulttuuriperintöämme.

Talvella 2021 julkaistuun hakuilmoitukseen vastasi iloksemme usea aktiivinen kuvaaja. Monille heistä kameran kanssa kotinurkilla liikkuminen on elämäntapa, ja kamera kulkee usein mukana kaikkialle. Kuvaajat ovat eri-ikäisiä, eri puolilta Vantaata ja heillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita.

Pia-Maria Thomssen kuvasi Kahvitupa Laurentiuksen Helsingin pitäjän kirkonkylässä pääsiäisen aikaan 2021. Kirkonkylä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Kuva: Pia-Maria Thomssen, Vantaan kaupunginmuseo.

Mielenkiinnolla seuraamme, millainen näkymä nyky-Vantaalle aukeaa heidän kuviensa kautta. Olemme aloittaneet yhteistyön nyt yhdeksän vapaaehtoisen kanssa. Kesän jälkeen uusiakin kiinnostuneita on ilmoittautunut.

Mitä vapaaehtoiset kuvaavat?

Vapaaehtoiset kaupunkikuvaajat toimivat omasta mielenkiinnostaan, eikä vapaaehtoistyö tietenkään ole velvoittavaa. He kuvaavat nyky-Vantaata silloin kun haluavat ja niitä kuvauskohteita, jotka heitä itseään innostavat.

Kuva-arkistossa olemme listanneet museota kiinnostavia aiheita, ja vapaaehtoiset ovat itsekin kyselleet museon toiveita. Listatut aiheet pohjautuvat museon kokoelmapolitiikkaan ja ajankohtaisiin teemoihin. Omien kuvausideoidensa lisäksi kuvaajat voivat tarttua myös näihin.

Marianna Kuortti kuvasi ajankohtaisen aiheen, Hiekkaharjun vanhan ja uuden vesitornin juhlavalaistuksessa maaliskuussa 2021.
Kuva: Marianna Kuortti, Vantaan kaupunginmuseo.

Tärkeimpänä ohjeena kuvaajille on, että kuvien on oltava Vantaalta ja kaupunkia tallennetaan kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kuvissa voi olla niin rakennettua Vantaata kuin kaupunkilaisten arkea ja ajan ilmiöitä.

Vapaaehtoiset kaupunkikuvaajat ovat oman alueensa asiantuntijoita. He liikkuvat silmät auki paikoissa, joihin museo ei välttämättä edes löytäisi. Vapaaehtoiseksi ryhtyminen onkin hyvä tapa osallistua vaikka oman kaupunginosan dokumentointityöhön. Näin saamme museon kokoelmien kuviin mukaan aikalaisen, kotikaupungissaan kulkevan vantaalaisen näkökulman.

Osaksi yhteistä Vantaan kulttuuriperintöä

Vapaaehtoisten kaupunkikuvaajien lahjoittamat kuvat tallennetaan kuva-arkistoon pysyvästi säilytettäväksi. Siellä ne muodostavat oman, vähitellen karttuvan Valokuvaa Vantaa -kokoelman. Lopulliset valinnat siitä, mitkä kuvat kokoelmaan päätyvät, tehdään museolla. Kuvaajat voivat olla mukana myös luetteloimassa kuviaan museon kokoelmanhallintajärjestelmään, jos haluavat.

Petteri Järveläinen kuvasi kesällä 2021 näkymän Leinelän rautatieasemalta Koivukylänväylän suuntaan. Aseman betonisessa tukimuurissa on Tuula Närhisen taideteos Animaatio.
Kuva: Petteri Järveläinen, Vantaan kaupunginmuseo.

Kaupunginmuseon tallentama kulttuuriperintö on kaikkien vantaalaisten yhteinen. Siksi haluamme avata sitä myös Finna-hakupalvelun kautta vapaaseen käyttöön. Valokuvaa Vantaa -kokoelman ensimmäiset kuvat löytyvät jo Finnasta. Uusia kuvia julkaistaan sitä mukaa, kun vapaaehtoiset niitä lahjoittavat.

Vapaaehtoistoiminta on uutta museollekin

Ennen vapaaehtoisia valokuvaajia Vantaan kaupunginmuseolla ei ole ollut säännöllistä vapaaehtoistoimintaa. Tämä on hieno mahdollisuus päästä aloittamaan sitä myös meillä. Samalla kohtaamme vantaalaisia, jotka ovat kiinnostuneita oman kaupunkinsa kulttuuriperinnön tallentamisesta. Kaikki vapaaehtoiset kaupunkikuvaajat eivät ehkä ilman tätä toimintaa olisi osanneet tarjota kuviaan museon kokoelmiin.

Osa kuvaajista on lahjoittanut museolle myös aiemmin ottamiaan kuvia. Eero Happonen kuvasi syksyllä 2019 Ruskeasannan lammen, joka on veden täyttämä syvä kalliolouhos.
Kuva: Eero Happonen, Vantaan kaupunginmuseo.

Koronarajoitusten takia vapaaehtoisten yhteinen toiminta on toistaiseksi rajoittunut Teams-tapaamisiin ja yhteiseen someryhmään. Toivottavasti aikanaan, rajoitusten purkamisen myötä, pääsemme tapaamaan myös kasvotusten. Voisimme pitää vaikkapa yhteisen kuvien luettelointipäivän museon kokoelmatiloissa tai kahvihetken kuvia katsellen ja kuvaamiskokemuksia vaihtaen.

Jos haluat lisätietoja kuvaustoiminnasta tai tulla mukaan, ota yhteyttä kuva-arkisto@vantaa.fi.

Valokuvaa Vantaa -kokoelma Finna-hakupalvelussa.